Καλεστε +30 694 6062 850

Επικοινωνία ολο το 24ώρο

|

Καλεστε +30 694 6062 850

Μαιευτική

  • Παρακολούθηση Κυήσεως
  • Μαιευτική Εξέταση και Συμβουλευτική
  • Υπερηχογράφημα Κυήσεως
  • 3D Υπερηχογράφημα Κυήσεως
  • Υπέρηχος Αρχόμενης Κύησης
  • Καρδιοτοκογράφημα Κυήσεως (NST/CTG)
  • Παρακολούθηση Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου
  • Παρακολούθηση Κυήσεως – Τοκετός VBAC (Φυσιολογικός Τοκετός μετά από προηγηθείσα Καισαρική Τομή)
  • Περίδεση Τραχήλου
  • Δίδυμη / Πολύδυμη Κύηση